Prioriteringar under året

Styrelsen har fullt upp med så väl "måsten" som med spännande satsningar! Här följer kort info om vad som prioriteras och inte prioriteras under året.

Publicerad 2022-05-11 18:00

Som styrelse i en bostadsrättsförening finns det alltid att göra och de även utan större projekt, läs mer här. Nuvarande styrelse innehåller dessutom bara 4 av 7 möjliga personer vilket naturligtvis påverkar hur mycket styrelsen hinner med. Trots "halv styrka" avser styrelsen med stort engagemang hinna arbeta med en hel del saker utöver alla måsten.

Medlemmar är välkomna på fysiskt möte 5 juni (efter fixarstund & korvgrillning) för att kring de tilltänkta större projekten (lokaler & energi) få mer information, ställa frågor och ge feedback.

Lokaler 2.0

Styrelsen håller redan på med utredningsarbete kring hur föreningens lokaler och utrymmen eventuellt skulle kunna nyttjas mer fördelaktigt. Även om det aktivt arbetas med idéerna är det ingen garanti att de blir av samt att större investeringar och förändringar av fastigheten kräver beslut av medlemmar på föreningsstämma. Fler tankar finns men begränsas just nu till nedan av kapacitetsskäl.

Bastu?

I källaren för 23 A finns det idag ett större uppvärmt utrymmet för cykelparkering men som inte används, här skulle eventuellt en bastu med tillhörande delar kunna anläggas. För detta krävs ombyggnation rörande exempelvis våtutrymme, värme, ventilation, el och brandskydd. Innan ett eventuellt arbete kan starta behöver det kontrolleras med Örebro kommun att hinder inte föreligger regulatoriskt, beslut tas på stämma, ingående utformning tas fram och upphandling göras.

Dialog med Brf Gripen 2 pågår parallellt.

Flera extraförråd?

Intresset för att hyra extraförråd är stort och alla befintliga extraförråd är uthyrda sedan länge. Just nu står 7 stycken i kö och omsättningen är mycket låg, fler extraförråd behovs med andra ord. Föreningen har flera lämpliga utrymmen för detta som idag står helt tomma. Plan finns men andra lokalprojekt avvaktas.

Klimatsmart energi

Solceller & gemensamt elavtal?

Föreningens tak är lämpade för solceller vilket skulle bidra till minskade kostnader för föreningen, dels genom lägre elkostnader men även i förlägningen genom minskade lånekostnader då energiklassen verkar kunna förbättras på sikt. Förbättrad energiklass (A/B) skulle i dagsläget även innebära lägre lånekostnader för respektive medlem för de med denna typ av rabatt från sin långivare/bank. Beslut på stämma behöver ske, bärighet & regulatoriska krav undersökas samt uppdraget upphandlas. Dialog pågår med flera potentiella leverantörer.

I samband med solceller kan det eventuellt även vara aktuellt att byta från dagens upplägg med ett elavtal per lägenhet till ett gemensamt och att förbrukningen debiteras respektive medlem på avierna likt varm- & kallvatten. Om även detta görs blir effekten bland annat fortsatt rättvis kostnadsspridning (varje lägenhet betalar för sin egen förbrukning) och de fasta avgifterna skulle bli lägre för varje medlem. Lägre elräkning för medlemmar får vägas mot kostnaden att göra justeringen. Beslutas av stämma.

Elbilsladdning?

Intresset för att kunna ladda elbil i föreningen är stort och just nu står 18 stycken i intressekö för p-plats med laddmöjlighet. Med en solcellsinstallation vore även elbilsladdning en klok investering, dels för att kunna använda elen istället för att sälja den ut på elnätet och dels för att elarbete kan ske i samband. Satsning kompliceras av att föreningen inte äger parkeringsplatserna/-parkeringshuset men regeländringar vid det gångna årsskiftet verkar underlätta detta. Dialog pågår med flera potentiella leverantörer vilket även kan bistå i arbete med 50% bidrag från staten. Beslutas av stämma.

Annat

Ekonomi - Hålla nere månadskostnad

Föreningen har tre lån och för två av dessa löper bindningstiden ut under året. De två lånen behöver därmed förhandlas om för en fortsatt attraktiv ränta. Föreningens räntekostnader har en betydande påverkan på din årsavgift (”månadsavgift”) och är högt prioriterade av styrelsen.

Digitala tjänster - smidig vardag

Föreningen har sedan tidigare målmedvetet arbetat med digitala tjänster för en enkel och smidig vardag för medlemmar och andra intressenter. Webbsidan fortsätter att förbättras med information och appen Brfify fortsätter att uppdateras med nya funktioner som kommer föreningen och medlemmar till nytta. Vad saknar du? Berätta!

Odling på innergården?

Vid betydande intresse möjliggöra organiserad odling på innergården, läs mer här.

Incidenter & annat viktigt oförutsett

Oförutsedda saker inträffar och styrelsen måste ha utrymme för att prioritera dessa, exempelvis inbrott, skadegörelse, läckor och störningar. Efterarbetet vid incidenter tar ofta mycket tid och energi, exempelvis har inbrottsincidenterna i september inneburit arbete i ett halvår.

Måsar & fåglar

Flera medlemmar har hört av sig kring störningar från måsar och andra fåglar. Då detta påverkar boendemiljön och antas påverka större mängd boende prioriterar styrelsen åtgärder för att minska störningarna från måsar/fåglar. Arbete pågår tillsammans med Anticimex för att minska påverkan från fåglar, även om det är svårt att slippa dem helt. Avvägningar görs löpande mellan rimliga åtgärder och kostnader.

Yttre skötsel (innergården)

Styrelsen har upphandlat och tecknat avtal med Trädgårdstjänst i Örebro, inhandlat större krukor och arbetar med Trädgårdstjänst för att få igång det nya avtalet. Läs mer här.

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA)

Styrelsen prioriterar högt säkerheten i fastigheten och har tillsammans med experter på Presto gjort ett omtag kring det systematiska brandskyddsarbetet (SBA). Kontroller utförs löpande och du bidrar genom att följa reglerna.

"Smått & gott"

Utöver alla tilltänkta saker under året så tar styrelsen även löpande beslut om mindre saker såsom exempelvis vattenslang till innergården, snösläde och så vidare. Andra exempel finns här.

Ditt engagemang behövs!

Styrelsen är få och arbetsuppgifterna många, det är upp till dig och andra medlemmar om styrelsen hinner med mer än ”måsten” under året. Genom att följa regler och uppmaningar, i första hand söka info på webbsida/app samt hålla rent & snyggt efter sig och visa respekt för sina grannar kan styrelsen lägga fokus på satsningar. Misskötsamhet, störningar och ”onödiga” frågor (där svar finns på webbsida/app) riskerar med andra ord att omöjliggöra tilltänkta satsningar!

Prioriteras inte under året

Även om styrelsen med stort engagemang avser hinna med väldigt mycket under året så behöver en del saker prioriteras bort, tiden finns helt enkelt inte, särsilt inte med halv ”styrka”.

Balkonginglasning

Då det vid mätningar endast funnits ett begränsat intresse, insatsen dyr och juridiskt komplicerat prioriteras detta ner och skjuts på kommande år. Därmed fortsatt ej tillåtet med balkonginglasning.

Markiser

Endast några få förfrågningar har inkommit och prioriteras därför ner och skjuts på kommande år. Därmed fortsatt nekande till önskemål om detta.

Brf Gripen 1 i Örebro

I Örebros nya moderna och påkostade stadsdel Södra ladugårdsängen finns Brf Gripen 1 med våra 84 lägenheter. Med närhet till bl.a. centrum, mataffärer, restauranger, gym, racketcenter, grönområden, golfbana och universitet. Den gröna lummiga innergården är en av flera bekvämligheter i föreningen som ständigt strävar efter att bli bättre.

Felanmälan

Anmälan vid fel eller problem görs till olika företag beroende på fel/problem. På sidan Felanmälan finns mer info och kontaktuppgifter.

Läs mer

Styrelsen

Kontakta styrelsen genom e-post styrelsen@brfgripenorebro.se vid frågor eller förslag. Vid akut angelägenhet eller problem se istället sidan Felanmälan.

Läs mer

Flytta IN/UT?

På sidan "In-/utflytt eller sambo" finns tips på saker att tänka på för dig som ska flytta in till eller ut från föreningen.

Läs mer

  Admin   Hitta Brf

Brfify.se - Digitala tjänster för moderna brf:er!