Stämma 1/11

  Viktig nyhet!

Tisdagen den 1 november är det dags för ordinarie stämma i föreningen med grillad korv dessförinnan.

Publicerad 2022-10-04 18:00

Stämma

En gång om året är föreningens ordinarie stämma där bland annat ekonomi, ansvarsfrihet och styrelse samt valberedning behandlas. Kallelse till stämman kommer snart att delas ut till alla fastighetsboxar i föreningen samt finns även finnas på sidan Stämma 2022. Årets stämma är omkring en månad tidigare än föregående år.

Datum, tid & plats

2022-11-01 18:30 (korvgrillning från 18:00)
Källaren 23A, öppet från innergården

Endast medlemmar

Föreningens stämmor är endast för föreningens medlemmar, samboende utan sällskap med medlem behöver fullmakt (lika så boende i andra hand). Närvaro kontrolleras med medlemsregister.

Förslag på styrelse

Valberedningen tar fram ett förslag på ny styrelse för det kommande året vilket kommer framgå på kallelsen.

Ändringar av stadgar

På förra stämman 2021 röstades två förändringar av föreningens stadgar igenom och ändringarna tas i år upp igen för att fastställas och bli gällande. Ändringarna rör §3 (säte) och §6 (kallelse & meddelanden) och finns i sin helhet i kallelsen.

Korvgrillning

Innan stämman bjuder föreningen på grillad korv med tillbehör och alkoholfri dryck. Observera att du behöver anmäla dig till korvgrillningen via appen under "Kö" senast 31/10. Välkommen att mingla med dina grannar och passa på att prata med den föreslagna styrelsen!

Projekt/satsningar

Styrelsens målsättning var att hinna klart med propositioner (förslag) för en eller flera satsningar som tidigare förmedlats men detta har inte hunnits med till årets ordinarie stämma. Förslagsvis kallar nästa styrelse till en extra stämma för att besluta om propositionerna innan nästa ordinarie stämma. Sett till det ekonomiska läget i Sverige och världen anser styrelsen det klokt att avvakta med annat än solceller, vilket även många medlemmar framfört i undersökningar.

Brf Gripen 1 i Örebro

I Örebros nya moderna och påkostade stadsdel Södra ladugårdsängen finns Brf Gripen 1 med våra 84 lägenheter. Med närhet till bl.a. centrum, mataffärer, restauranger, gym, racketcenter, grönområden, golfbana och universitet. Den gröna lummiga innergården är en av flera bekvämligheter i föreningen som ständigt strävar efter att bli bättre.

Felanmälan

Anmälan vid fel eller problem görs till olika företag beroende på fel/problem. På sidan Felanmälan finns mer info och kontaktuppgifter.

Läs mer

Styrelsen

Kontakta styrelsen genom e-post styrelsen@brfgripenorebro.se vid frågor eller förslag. Vid akut angelägenhet eller problem se istället sidan Felanmälan.

Läs mer

Flytta IN/UT?

På sidan "In-/utflytt eller sambo" finns tips på saker att tänka på för dig som ska flytta in till eller ut från föreningen.

Läs mer

  Admin   Hitta Brf

Brfify.se - Digitala tjänster för moderna brf:er!