Intresse för odling?

Det finns intresse i föreningen av att kunna odla på innergården och styrelsen vill undersöka hur stort intresset är. Under "Kö" i appen finns det nu möjlighet att visa sitt intresse.

Publicerad 2022-04-28 18:00

Styrelsen får löpande frågor om möjlighet till odling och har härom året inventerat intresse men vill nu alltså göra det igen för att veta intresset just nu. Observera att inget beslut är fattat om att etablera odling. Styrelsen har gjort en analys över solljus/skugga för sommarhalvåret och funnit att det är möjligt.

Var?

Om det skulle bli av med odling skulle del av innergården kunna vara aktuellt för detta. "Solanalys" visar att mitt i innergården närmast gång- & cykelvägen har mest sol, flest timmar, över perioden mitten av maj till mitten av september. Varje grön yta i nedan bild är där det per 15 dagar under perioden är direkt solljus minst 5 timmar per dygn. Del av gröna ytan består idag av lekplats med mera vilket inte kommer att påverkas/flyttas.

solanalys 

Skiss på hur en eventuell utplacering av odlingslådor (120x80 cm) skulle kunna se ut:
exempel_odlingslador 

Hur?

Om det skulle bli av så skulle ett sätt eventuellt kunna vara att föreningen köper in odlingslådor (120x80 cm) som föreningen placerar på de "lediga" ytor med mest sol. Genom att föreningen sköter etablerandet blir det enhetligt och troligen estetiskt fördelaktigt. Intresserade medlemmar kan då sedan ställa sig i kö och odlingslådorna hyrs ut, precis som för p-plats & extraförråd. Hyran per år skulle kunna vara några hundralappar (motsvarande ~20kr/mån). Medlemmen sköter själv om odlingen, föreningen tillhandhåller endast plats/odlingslåda och tillgång till vatten.

Till en början skulle odlingslådor kunna vara av billigare model i trä och vid lyckad satsning skulle de över tid (kommande år) kunna bytas ut till snyggare modeller i exempelvis cortenstål.

Intresserad?

Alla medlemmar som är intresserade av att odla på innergården ombeds visa sitt intresse genom att under Kö i appen anmäla sig. Anmälan är gratis och utan förpliktelser.

Brf Gripen 1 i Örebro

I Örebros nya moderna och påkostade stadsdel Södra ladugårdsängen finns Brf Gripen 1 med våra 84 lägenheter. Med närhet till bl.a. centrum, mataffärer, restauranger, gym, racketcenter, grönområden, golfbana och universitet. Den gröna lummiga innergården är en av flera bekvämligheter i föreningen som ständigt strävar efter att bli bättre.

Felanmälan

Anmälan vid fel eller problem görs till olika företag beroende på fel/problem. På sidan Felanmälan finns mer info och kontaktuppgifter.

Läs mer

Styrelsen

Kontakta styrelsen genom e-post styrelsen@brfgripenorebro.se vid frågor eller förslag. Vid akut angelägenhet eller problem se istället sidan Felanmälan.

Läs mer

Flytta IN/UT?

På sidan "In-/utflytt eller sambo" finns tips på saker att tänka på för dig som ska flytta in till eller ut från föreningen.

Läs mer

  Admin   Hitta Brf

Brfify.se - Digitala tjänster för moderna brf:er!