Styrelse & valberedning

På senaste stämman, 2020-12-08, valdes följande personer till styrelse och valberedning.

Styrelse

Samtliga ledamöter och suppleant är valda till stämma 2021. På bilden från vänster: Valon, Johanna, Anton, Sladjana, Erik och Dino.

Ledamöter

Suppleant

Kontakt

Kontaktväg till styrelsen vid icke akuta ärenden är e-post: styrelsen@brfgripenorebro.se
Vid hjälp med att byta ut säkringar ombeds ovan telefonnummer att användas.
Anmälan av fel görs enligt sidan Felanmälan.

Valberedning

Det är till valberedningen du vänder dig om du är intresserad av styrelsearbete, att "sitta i" styrelsen.

Brf Gripen 1 i Örebro

I Örebros nya moderna och påkostade stadsdel Södra ladugårdsängen finns Brf Gripen 1 med sina 84 lägenheter. Med närhet till bl.a. centrum, mataffärer, gym, racketcenter, grönområden, golfbana och universitet. Den gröna lummiga innergården är en av flera bekvämligheter i föreningen.

Felanmälan

Anmälan vid fel eller problem görs till olika företag beroende på fel/problem. På sidan Felanmälan finns mer info och kontaktuppgifter.

Läs mer

Styrelsen

Kontakta styrelsen genom e-post styrelsen@brfgripenorebro.se vid frågor eller förslag. Vid akut angelägenhet eller problem se istället sidan Felanmälan.

Läs mer

Flytta IN/UT?

På sidan "In-/utflytt eller sambo" finns tips på saker att tänka på för dig som ska flytta in till eller ut från föreningen.

Läs mer

  Admin   Hitta Brf

Brfify.se - Digitala tjänster för moderna brf:er!