Vatten & avlopp

Kall- & varmvatten

Varje lägenhet har individuell mätning av kall- och varmvatten. Det innebär att medlemmar endast betalar för den mängd vatten som används i egna lägenheten. Debitering sker av faktiskt värde i efterhand på nästkommande kvartals årsavgifts-avier. Ingen preliminär debitering förekommer.

Disk- och tvättmaskin som installerats under byggtiden är anslutna av en fackman till vatten- och avloppssystemet. Byts utrustningen ut är det viktigt att de nya maskinerna ansluts av en behörig person för att garantier och försäkringar ska gälla.

Kontrollera var avstängningsventilerna för vattnet är placerade så att du snabbt kan stänga dessa vid ett vattenläckage för att undvika en större vattenskada.

Avlopp

Det är viktigt att regelbundet rengöra och rensa golvbrunnen i badrummet. Glöm inte heller att kontrollera vattenlåset till tvättmaskinen, används inte maskinen regelbundet torkar vattenlåset och lukt kan uppkomma.

Brf Gripen 1 i Örebro

I Örebros nya moderna och påkostade stadsdel Södra ladugårdsängen finns Brf Gripen 1 med våra 84 lägenheter. Med närhet till bl.a. centrum, mataffärer, restauranger, gym, racketcenter, grönområden, golfbana och universitet. Den gröna lummiga innergården är en av flera bekvämligheter i föreningen som ständigt strävar efter att bli bättre.

Felanmälan

Anmälan vid fel eller problem görs till olika företag beroende på fel/problem. På sidan Felanmälan finns mer info och kontaktuppgifter.

Läs mer

Styrelsen

Kontakta styrelsen genom e-post styrelsen@brfgripenorebro.se vid frågor eller förslag. Vid akut angelägenhet eller problem se istället sidan Felanmälan.

Läs mer

Flytta IN/UT?

På sidan "In-/utflytt eller sambo" finns tips på saker att tänka på för dig som ska flytta in till eller ut från föreningen.

Läs mer

  Admin   Hitta Brf

Brfify.se - Digitala tjänster för moderna brf:er!