Vatten & avlopp

Kall- & varmvatten

Kontrollera var avstängningsventilerna för vattnet är placerade så att du snabbt kan stänga dessa vid en vattenläcka för att undvika en större vattenskada.

Vatten-taxa

Varje lägenhet har individuell mätning av kall- och varmvatten. Det innebär att medlemmar endast debiteras för den mängd vatten som används i egna lägenheten. Debitering sker av faktiskt värde i efterhand på nästkommande kvartals årsavgifts-avier. Ingen preliminär debitering förekommer. (Förbrukning i gemensamhetsutrymmen exempelvis för fastighetsskötsel ingår i årsavgiften.)

  Inkl. moms   Exkl. moms
Kallvatten 23,75 kr/kbm (2,38 öre/liter)   19 kr/kbm
Varmvatten 53,75 kr/kbm (5,38 öre/liter)   43 kr/kbm

Varför moms?

Sedan ett utslag i Högsta Förvaltningsdomstolen i december 2019 konstateras att el, värme och vatten som debiteras individuellt ska vara momspliktigt, att föreningen måste ta ut moms. Det finns därför tre rader på avierna, kostnaden för kall- & varmvatten samt momsen för dessa två.

Var ser jag förbrukningen?

Förbrukningen debiteras medlemmar kvartalsvis i efterhand på avierna för årsavgiften, ”fakturorna från föreningen”. På avierna framgår hur många kbm (kubikmeter) som förbrukats under respektive månad. En kbm (även skrivit m3) motsvarar 1 000 liter.

Som en del av föreningens digitaliseringsarbete är målet att medlemmar i framtiden ska kunna se sin förbrukning i appen samt även en prognos över förbrukning samt kostnad.

Avlopp

Det är viktigt att regelbundet rengöra och rensa golvbrunnen i badrummet. Glöm inte heller att kontrollera vattenlåset till tvättmaskinen, används inte maskinen regelbundet torkar vattenlåset och lukt kan uppkomma.

Disk- & tvättmaskin

Disk- och tvättmaskin som installerats under byggtiden är anslutna av en fackman till vatten- och avloppssystemet. Byts utrustningen ut är det viktigt att de nya maskinerna ansluts av en behörig person för att garantier och försäkringar ska gälla.

Brf Gripen 1 i Örebro

I Örebros nya moderna och påkostade stadsdel Södra ladugårdsängen finns Brf Gripen 1 med våra 84 lägenheter. Med närhet till bl.a. centrum, mataffärer, restauranger, gym, racketcenter, grönområden, golfbana och universitet. Den gröna lummiga innergården är en av flera bekvämligheter i föreningen som ständigt strävar efter att bli bättre.

Felanmälan

Anmälan vid fel eller problem görs till olika företag beroende på fel/problem. På sidan Felanmälan finns mer info och kontaktuppgifter.

Läs mer

Styrelsen

Kontakta styrelsen genom e-post styrelsen@brfgripenorebro.se vid frågor eller förslag. Vid akut angelägenhet eller problem se istället sidan Felanmälan.

Läs mer

Flytta IN/UT?

På sidan "In-/utflytt eller sambo" finns tips på saker att tänka på för dig som ska flytta in till eller ut från föreningen.

Läs mer

  Admin   Hitta Brf

Brfify.se - Digitala tjänster för moderna brf:er!