Post & tidningar

Post

I varje entré finns det fastighetsboxar (även kallat postfack) som för respektive medlem låses upp med egen post-nyckel. Varje lägenhet erhöll fyra nycklar vid start. Det är inte tillåtet att klistra/tejpa på postfacket! (enligt PostNords regler & riktlinjer) Namn ska endast sitta på namnraden, ej på själva fastighetsboxen. Löpande kontroller och nedtagning genomförs.

Om boende har företag registrerat på adressen bör även företagsnamn framgå på namnraden. Förslagsvis anges även boendes namn som leveransadress för att underlätta för brevbärare (C/O Förnamn Efternamn).

Tidningar

Utanför varje lägenhet finns hållare för morgontidning där det även står boendes namn (F. Efternamn). Även här ska namn endast stå på namnraden.

In- & utflytt

Föreningens tekniska förvaltare Egeryds ska efter in- & utflytt byta ut namnen på dessa ställen. Skulle det blivit fel eller missats vänligen kontakta Egeryds.

Företag har tagg

För att underlätta utdelning så att de boende får sin post, paket, tidningar och reklam med mera har föreningen gett ut taggar till flertalet företag. Alla företag signerar mottagande av tagg(ar) och loggning sker vilket företag som kommer åt fastigheten när. Taggarna är begränsade till endast huvudentréer och tid på dygnet samt är ett säkrare alternativ än koder som lätt sprids.

Brf Gripen 1 i Örebro

I Örebros nya moderna och påkostade stadsdel Södra ladugårdsängen finns Brf Gripen 1 med våra 84 lägenheter. Med närhet till bl.a. centrum, mataffärer, restauranger, gym, racketcenter, grönområden, golfbana och universitet. Den gröna lummiga innergården är en av flera bekvämligheter i föreningen som ständigt strävar efter att bli bättre.

Felanmälan

Anmälan vid fel eller problem görs till olika företag beroende på fel/problem. På sidan Felanmälan finns mer info och kontaktuppgifter.

Läs mer

Styrelsen

Kontakta styrelsen genom e-post styrelsen@brfgripenorebro.se vid frågor eller förslag. Vid akut angelägenhet eller problem se istället sidan Felanmälan.

Läs mer

Flytta IN/UT?

På sidan "In-/utflytt eller sambo" finns tips på saker att tänka på för dig som ska flytta in till eller ut från föreningen.

Läs mer

  Admin   Hitta Brf

Brfify.se - Digitala tjänster för moderna brf:er!