Parkering

Hyr av föreningen

Föreningen hyr ut 36 parkeringsplatser till medlemmar som bor i föreningen och eftersom efterfrågan är stor tillåts endast en p-plats per medlem/lägenhet. Det är inte möjligt att välja specifik p-plats.

Föreningens medlemmar kan utan kostnad ställa sig i kö till föreningens parkeringsplatser genom föreningens app, Brfify. När det blir din tur kontaktas du av Egeryds via de kontaktuppgifter du själv anger i appen. Medlemmar kan även i appen följa sin plats i kön och uppdatera sina kontaktuppgifter (vilket är medlems ansvar). För att ställa sig i kö behöver medlem samtycka till reglerna och villkoren.

Kostnad

Hyra per parkeringsplats och månad är initialt 803 kronor och indexjusteras (ökar) varje år.

Regler & villkor

Regler & villkor p-platser (2021-04-29)

 

Hyr av andra

Det finns även andra parkeringshus i området, se nedan lista för tips. Det går bra att stå i kö hos föreningen samtidigt som medlem hyr p-plats på annat håll.

 

Gäster & besökare

Längs med Termikgatan finns tillfällig parkering avsedd för gäster och besökare, se vid var tid aktuell skyltning på gatan. Korttidsparkering finns även längs med Karlsdalsallén, Stenbackevägen, Gyrogatan, Kabingatan och framöver Segelgatan med flera.

 

 

parkering_placering

Parkeringshuset

Precis bredvid föreningen längs med Termikgatan finns ett parkeringshus i fem våningar. Föreningen äger inte p-huset eller några p-platser utan har ett långvarigt avtal om att hyra 36 p-platser av fastighetsägaren. Dessa p-platser hyr sedan föreningen ut till medlemmar. Här nedan följer information om själva p-huset, se andra delar på denna sida för information om uthyrning och andra ställen att parkera.

Åtkomst & öppettider ⏱

Parkeringshuset har från vecka 35 garageport och låsta dörrar som av hyresgäster kan låsas upp dygnet runt via en app. Läs mer i nyheter!

Parkeringstillstånd & bevakning 👮‍♂️

Aimo park ronderar i p-huset och ett giltigt parkeringstillstånd som ligger korrekt och väl synligt i framrutan krävs för att slippa kontrollavgifter ("böter"). Föreningen kan inte makulera kontrollavgifter! Medlem måste vid fel betala kontrollavgift även om hen står på "sin" plats. FRÅN VECKA 36 BEHÖVS INTE LÄNGRE TILLSTÅND.

Om någon obehörig står på p-plats du hyr kontaktar du Aimo park på det telefonnummer som anges på p-skyltarna vid infarten till p-huset.

Storlek & mått

Respektive parkeringsplats är cirka 2,3 x 5 meter. Fri höjd är 2,2 meter enligt skyltning vid infart.

Numrering & våningsplan 🔢

P-huset är numrerat från 1-161 med start på entréplan och föreningen hyr platserna 126-161. Tre av dessa finns på plan 4 och resterande finns längst upp på plan 5 (föreningen hyr hela översta planet). På nedan ritningar framgår numreringen på plan 4 och 5.

p-hus_numrering_plan_4 

 

p-hus_numrering_plan_5 

Motorvärmare? 🔥

Det finns inte och kommer inte finnas möjlighet till p-plats med motorvärmare.

Laddbox/elbilsplats? ⚡

Det finns just nu inte p-platser med laddbox för el-/hybridbilar men frågan ses över för att eventuellt framöver finnas. Om du som medlem är intresserad av laddplats får du gärna ställa dig i intresse-kö för detta i föreningens app. På så vis kan styrelsen se hur stort intresset är och hur det förändras över tid. Om och eventuellt när det kan bli aktuellt förmedlas via appen och webbsidan. 

Utseende & fasad

P-huset är på fem våningar inklusive entréplan och alla våningar har tak. Fasaden är som en spaljé med träribbor och är alltså inte helt tät. Nedan följer bilder från ritningar för bygglov hos kommunen:

bygglov_fasad_syd_och_norr bygglov_fasad_ost 

Ljud & ljus 💡

Infart till parkeringshuset och ramp mellan våningsplanen är sida mot sida med Termikgatan 25s östra vägg. Fastighetsägaren meddelar att p-huset uppfyller de ljudkrav som gäller enligt svenska byggregler. Byggaren av föreningen säger sig ha tagit hänsyn till p-huset i projekteringen av föreningens fastighet.

Rörande ljus för lägenheter med fönster mot p-huset har fastighetsägaren lovat vidta vissa åtgärder.

Hiss, trappor & entré 🚪

Till p-huset finns två entréer, en på södra sidan med spiraltrappa och en på östra sidan med trappa och hiss.

Bilden nedan visar bottenplan som har infart direkt från Termikgatan (se kortsida "ENTRÉ PLAN 10"). Övriga våningsplan har infart genom rampen vid Termikgatan 25 ("se "ENTRÉPLAN >"). Bilden är från ritningar som lämnats in till kommunen för bygglov och kan ha smärre justeringar.

bygglov_planritning_entreplan

 

Grusparkeringen

Den grusplan föreningen hyrde för parkering från 2018 till 2021-04-30 var en tillfällig lösning fram till att parkeringshuset stod klart. Avtalet med kommunen sades automatiskt upp när p-huset stod klart enligt avtalsvillkoren. Dialog har förts med kommunen om att få fortsätta hyra grusplanen men svaret är nej med anledning av att det strider mot gällande detaljplan. Avsikten med fastigheten är bostäder och i väntan på det undersöker kommunen eventuell annan användning (men alltså inte parkering).

 

Cyklar 🚲

Läs på sidan "Cyklar".

Brf Gripen 1 i Örebro

I Örebros nya moderna och påkostade stadsdel Södra ladugårdsängen finns Brf Gripen 1 med sina 84 lägenheter. Med närhet till bl.a. centrum, mataffärer, gym, racketcenter, grönområden, golfbana och universitet. Den gröna lummiga innergården är en av flera bekvämligheter i föreningen.

Felanmälan

Anmälan vid fel eller problem görs till olika företag beroende på fel/problem. På sidan Felanmälan finns mer info och kontaktuppgifter.

Läs mer

Styrelsen

Kontakta styrelsen genom e-post styrelsen@brfgripenorebro.se vid frågor eller förslag. Vid akut angelägenhet eller problem se istället sidan Felanmälan.

Läs mer

Flytta IN/UT?

På sidan "In-/utflytt eller sambo" finns tips på saker att tänka på för dig som ska flytta in till eller ut från föreningen.

Läs mer

  Admin   Hitta Brf

Brfify.se - Digitala tjänster för moderna brf:er!