Brandskydd & SBA

Boendes trygghet och säkerhet är högt prioriterat av styrelsen och med hjälp av expertföretag har ett systematiska brandskyddsarbetet (SBA) etablerats. Som boende har du ansvar att känna till och följa gällande regler.

Ditt ansvar

Det är inte bara styrelsen som har ansvar för tryggheten och säkerheten i föreningen utan även du som boende/bostadsrättsinnehavare/medlem. Här nedan följer några av de viktigaste sakerna att följa rörande brandsäkerhet.

Inget i trapphusen!

Kort summerat får inte cyklar, sparkcyklar, elsparkcyklar, barnvagnar, dörrmattor, kläder, växter eller något annat brännbart eller skrymmande placeras i trapphus, entréer, passager eller andra allmänna och gemensamma utrymmen. Föreningen tillhandahåller en mängd platser för flera av dessa vilket du lätt hittar information kring i appen eller på webbsidan (ex. här & här).

Framkomligheten i trapphusen och i allmänna samt gemensamma utrymmen är mycket viktigt för en god säkerhet i fastigheten, exempelvis vid händelse av brand. Föremål i trapphus kan vara en uppkomst till brand eller försvåra vid utrymning, vilket i värsta fall kan orsaka allvarlig skada eller död för dig och dina grannar. Låt oss tillsammans säkerställa en god säkerhet och ett tryggt boende!

Fungerande brandvarnare

Du som bostadsrättsinnehavare ska alltid säkerställa att det finns en fungerande brandvarnare i bostadsrätten (lägenheten). Alla lägenheter utrustades vid byggnation med en eller flera godkända brandvarnare. För gratis påminnelse via SMS att kontrollera brandvarnaren kan du registrera dig här.

Godkänd grill

Grillning är endast tillåtet på egna balkonger/uteplatser, innergården och med godkända typer av grillar, exempelvis aldrig kolgrill. Godkända grillar är elgrill eller gasolgrill med behållare på max 26 liter (P11 behållare). Observera att högsta tillåtna behållare för gasol i lägenheten är 5 liter. Gasol eller andra brandvarliga ämnen får aldrig får förvaras i allmänna eller gemensamma utrymmen, inklusive lägehetsförråd.

Grillning ska ske med respekt för andra boende, på ett säkert sätt och följa myndigheters regler och anvisningar, exempelvis grillförbud.

 

Handlingsplan vid brand

Vår handlingsplan vid brand är till för att förbereda oss på hur man ska agera vid en brand. 

Grundprioritering i händelse av brand

Nedanstående punkter behöver inte utföras i presenterad ordning. En bedömning av situationen måste alltid råda med fokus på brandens storlek, lokalisering och antalet personer i byggnaden, vilket avgör handlingsordningen.

Om trapphuset är rökfyllt

Om din lägenhet brinner

 

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA)

Fastighetsägare och styrelser i bostadsrättsföreningar har lagstadgat ansvar för bland annat det "systematiska brandskyddsarbetet" (SBA). 

Löpande kontroller

Styrelsen genomför löpande bland annat lagstadgade kontroller om brandsäkerhet i föreningens fastighet. Kontroller och eventuella avvikelser dokumenteras noga med text och bild samt ytterligare information såsom exempelvis plats.

Vid anmärkning som du behöver åtgärda kommer du bli kontaktad, först via samtal och om det inte skulle hjälpa skickas rättelseanmodan via rekommenderat brev och därefter som sista åtgärd processas ärendet juridiskt för upphörande av nyttjanderätt och tvångsförsäljning av lägenheten. Att boende utsätter andra för fara tolereras inte.

Brf Gripen 1 i Örebro

I Örebros nya moderna och påkostade stadsdel Södra ladugårdsängen finns Brf Gripen 1 med våra 84 lägenheter. Med närhet till bl.a. centrum, mataffärer, restauranger, gym, racketcenter, grönområden, golfbana och universitet. Den gröna lummiga innergården är en av flera bekvämligheter i föreningen som ständigt strävar efter att bli bättre.

Felanmälan

Anmälan vid fel eller problem görs till olika företag beroende på fel/problem. På sidan Felanmälan finns mer info och kontaktuppgifter.

Läs mer

Styrelsen

Kontakta styrelsen genom e-post styrelsen@brfgripenorebro.se vid frågor eller förslag. Vid akut angelägenhet eller problem se istället sidan Felanmälan.

Läs mer

Flytta IN/UT?

På sidan "In-/utflytt eller sambo" finns tips på saker att tänka på för dig som ska flytta in till eller ut från föreningen.

Läs mer

  Admin   Hitta Brf

Brfify.se - Digitala tjänster för moderna brf:er!