Besiktning

I samband med att Brf Gripen 1 var färdigbyggd genomfördes en slutbesiktning. Vid en besiktning gör en opartisk besiktningsman en bedömning av om byggentreprenören utfört allt arbete enligt det entreprenadavtal som finns mellan byggherren och bygg- entreprenören. Eventuella fel som upptäcks vid slutbesiktning ska åtgärdas utan dröjsmål.

Observera att efter godkänd slutbesiktning vidtar en femårig garantitid. Under denna tid genomförs ett antal besiktningar.

Reklamationsbesiktning efter 6 månader: Här åtgärdas de eventuella fel (godkänd av besiktningsmannen) som upptäcktes efter inflyttning och som inte är av akut karaktär.
Garantibesiktning 2 år (se nyheter)
Garantibesiktning 5 år

Medlemmar ska omgående anmäla upptäckta garantifel till tekniska förvaltaren Egeryds!

Brf Gripen 1 i Örebro

I Örebros nya moderna och påkostade stadsdel Södra ladugårdsängen finns Brf Gripen 1 med våra 84 lägenheter. Med närhet till bl.a. centrum, mataffärer, restauranger, gym, racketcenter, grönområden, golfbana och universitet. Den gröna lummiga innergården är en av flera bekvämligheter i föreningen som ständigt strävar efter att bli bättre.

Felanmälan

Anmälan vid fel eller problem görs till olika företag beroende på fel/problem. På sidan Felanmälan finns mer info och kontaktuppgifter.

Läs mer

Styrelsen

Kontakta styrelsen genom e-post styrelsen@brfgripenorebro.se vid frågor eller förslag. Vid akut angelägenhet eller problem se istället sidan Felanmälan.

Läs mer

Flytta IN/UT?

På sidan "In-/utflytt eller sambo" finns tips på saker att tänka på för dig som ska flytta in till eller ut från föreningen.

Läs mer

  Admin   Hitta Brf

Brfify.se - Digitala tjänster för moderna brf:er!